Prof. MUDr. Alojz Ján CHURA

Prof. MUDr. Alojz Ján CHURA

Prof. Mudr Alojz ChuraNa Bytčiansku málo známy, bez malého náznaku pripomenutia, ale o to viac uznávaného na Slovensku a v zahraničí najmä v zdravotníctve, preto pár riadkov venovaných významnému človeku z Bytče. Narodil sa v Bytči – Hliníku dňa 11.6.1899, kde absolvoval i základnú školu. Piaristické gymnázium vychodil v Nitre a pokračoval v štúdiu na vysokej škole Lekárskej fakulty v Budapeštianskej maďarskej kráľovskej univerzity a pokračoval na LF MU v Brne ale titul MUDr. získal na LF UK v Bratislave v roku 1923. Zároveň vykonával demonštrátora Detskej kliniky LF UK v Bratislave. Zomrel dňa 24.7.1979 v Trenčíne.

Od roku 1923 bol asistentom Histologicko-embryologického ústavu LF UK až do roku 1925. V rokoch 1925 – 1933 bol klinický sekundár Detskej kliniky LF UK v tomto období absolvoval študijné cesty do Anglicka v mestách Londýn, Manchester, Edinburgh. V Holandsku v mestách Amsterdame, Leydene a Utrechte. V Nemecku – Berlíne so zameraním na detskú chorobnosť. V tomto období bol aktívny i ako vedúci lekár protituberkulózneho dispenzára Masarykovej Ligy proti TBC pri Destskej klinike LF UK. Zároveň pracoval ako súkromný docent detského lekárstva LF UK a ako dočasnýprednosta Detskej kliniky LF UK.

Od roku 1933 je mimoriadny prednosta LF UK a prednosta kliniky pre choroby detské LF UK a riadny profesor detského lekárstva LF UK (SU) až do roku 1945. V rokoch 1938 až 1942 je zastupujúcim rektorom SU, prorektor SU, dekan LF UK ako i prodekan LF SU. Po vojne sa stáva primárom a lekárom Detského oddelenia Štátnej nemocnice v Trenčíne roky 1945 až 1976.

Za svojho aktívneho života venovaného vedeckovýskumnej práci ako i svojej bohatej klinickej praxi na slovensku i v zahraničí sa venuje na výskumu a profylaxie detských chorôb na Slovensku a to záškrt, cystitídu v detskom veku, psoriázu atď.. Pod jeho vedením vypracovala klinika, spolu s pražskou detskou klinikou, postup pri liečbe krivice a to jednorázovými dávkami vitamínu D, ktorý sa zaviedol, ako prevencia proti chorobe v Československu. Analyzoval príčiny klesajúcej pôrodnosti na Slovensku, pričom poukázal na jej negatívne dôsledky pre budúcnosť.

 

Prof. MUDr. Alojz Ján CHURA

Prof. MUDr. Alojz Ján CHURA  

* 11. 06. 1899 – Hliník nad Váhom
+ 24. 07. 1979 – Trenčín

 

Na základe jeho návrhu bol vybudovaný liečebný ústav detskej tuberkulózy v Lučivnej a ústavy pre mentálne zaostalé a telesne chybné deti pri Červenom moste v Bratislave. V roku 1953 je jedným zo zakladateľov Školského strediska pre postgraduálne doškoľovanie lekárov na Slovensku, terajší Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov.

V priebehu plodnej a činorodej zmysluplnej práce publikoval stovky významných prác na Slovensku i v zahraničí, čo by si vyžiadalo samostatnú hodnotiacu prácu. Bol aktívnym členom vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách ako:

  • Predseda: Slovenskej odbočky Pediatrickej spoločnosti J.E. Purkyňu, Spolku pre postavenie a vydržiavanie univerzitnej koleje a akademickej menzy, Pediatrického spolku na Slovensku, Pečlivosti o zdravie vidieka.
  • Miestopredseda: Ústredia starostlivosti o mládež, Československého Červeného kríža na Slovensku.
  • Prednosta: Pedopsychologického ústavu pre Slovensko, Poradní starostlivosti o matky a kojencovv Bratislave.
  • Člen: Učenej spoločnosti Šafárikovej. Národného výboru zdravotníckej Malej dohody. Štátnej zdravotnej rady, hospodárskej komisie SU. Nemeckej inštitúcie pediatrie detského lekárstva. Inštitúcie látkovej výmeny zažívacích chorôb v Berlíne.

Za svoju prácu pre spoločnosť a prínos v zdravotníctve najmä pre matku a dieťa bol vyznamenaní : Štátnou cenou, Rádom práce, Zlatou medailo J. E. Purkyně a Medailou za vernú službu v zdravotníctve.

Hits: 833
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Orimo1

Orimo1

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky