Odborná konferencia SPV v Bytči

Odborná konferencia SPV v Bytči

SPV pozv Bytca2014Mesto Bytča a MŠ na Hurbanovej ulici a MŠ Ul. Dostojevského, sa v dňoch 11.-12. apríla, stanú dejiskom odbornej konferencie, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a 20. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Mesto Bytča aktívne spolupracuje na príprave a organizácii konferencie, ktorá sa bude konať v Dome kultúry. Témou tejto celoslovenskej konferencie je Hra v predprimárnej edukácii. Tvorivé dielne k jednotlivým témam sa budú konať v priestoroch materských škôl. Usporiadanie konferencie dáva priestor odbornej i laickej verejnosti diskutovať o problémoch a význame predprimárneho vzdelávania.

Hostia konferencie:

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec NR SR

Miroslav Minárčik, primátor mesta Bytča

PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

PaedDr. Katarína Guziová, PhD., Štátny pedagogický ústav Bratislava

PaedDr. Ilona Uvačková, Štátna školská inšpekcia Bratislava

PaedDr. Monika Miňová, PhD., predsedníčka Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu SV OMEP

 

Referáty:

Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.; Doc. PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

Hra a jej dôležitosť v predprimárnom vzdelávaní

Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc.

Hry v materskej škole na rozvíjanie kognitívnych a emocionálnych schopností detí

PhDr. Eva Fülöpová, CSc.

Hry v materskej škole na rozvíjanie socializácie a komunikácie

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Patrí hra do školy?

PaedDr. Katarína Guziová, PhD.

Aké aktivity robilo, robí a bude robiť ŠPÚ k téme hry?

PaedDr. Ilona Uvačková

Hra v procese výchovy a vzdelávania v materských školách

 

Tvorivé dielne:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Aktuálne problémy materských škôl – diskusné fórum

Mgr. Eva Mujkošová

Interaktívne a inovatívne v MŠ – zábavné hračky podnecujú u detí zvedavosť

Bc. Judit Gyetvai

Dieťa a hudba – pohyb a hra (Veronika)

Ing. Alena Kaššáková, Ing. Eva Gabovičová

Lesná pedagogika

PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD.

Hra v hudobno-výchovných činnostiach

Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Rozvíjanie matematických schopností a priestorovej predstavivosti detí v hre

Mgr. Lýdia Janáková, PhD.

Dramatická hra – efektívna metóda odovzdávania informácií a osvojovania poznatkov

PaedDr. Renata Pondelíková

Ako hovoriť s deťmi o výtvarnom umení?

Andrea Trubenová

Výtvarné kreácie v materskej škole netradične

 

SPV pozv Bytca2014-02

 

 Zdroj: http://www.spv-zv.sk/

 

Hits: 329
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky