Škola dostala nové počítače

Škola dostala nové počítače

SKola dostala nove pocitace BytcaŽiaci na Základnej škole na ulici E. Lániho dostali na konci októbra krásny dar. Vďaka nezištnej pomoci majú deti lepšie podmienky na výučbu, čo potešilo nielen žiakov, ale i pedagógov a rodičov. Desať počítačov smerovalo na ZŠ na ul. E. Lániho vďaka spoločnosti Ims, a.s. zo Žiliny a sprostredkovaniu Mgr. Petra Koiša, ktorý túto školu navštevoval v rokoch 1989 až 1998.

Počas oficiálneho odovzdania si naňho zaspomínala jeho bývalá učiteľka Mgr. Alena Sládková ako na svedomitého a šikovného žiaka s výbornými známkami. Všetkých prítomných potešilo, že si spomenul na školu, ktorú pred rokmi navštevoval. Slávnostného odovzdania sa zúčastnila aj riaditeľka školy Mgr. Mária Torousová, zástupkyne školy Mgr. Alena Zubáňová a Mgr. Ivana Valientíková, už spomínaná A. Sládková a tiež zástupca rodičov a súčasne poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Hrobárik. P. Koiš prisľúbil, že o rok bude snaha získať pre školu minimálne ďalšiu desiatku počítačov. S realizáciou daru mu pomohol aj Martin Novák, ktorý sa však nemohol oficiálneho odovzdania zúčastniť.

SKola dostala nove pocitace Bytca

„Základná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči je škola s osemdesiatpäťročnou tradíciou, ktorá bola založená pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky. Poskytuje výchovno – vzdelávací proces žiakom z Bytče i priľahlých dedín Hliník, Hrabové a Hlboké. Škola je nielen miestom, kde sa prijímajú vedomosti, ale najmä miestom, kde sa žije. Žiaci i pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj my v našej škole,” spomenula na úvod riaditeľka Mgr. Mária Torousová.

ZŠ na ul. E. Lániho prešla počas dlhých rokov rôznymi zmenami. Vďaka úsiliu vedenia školy, učiteľov, žiakov, ale aj ich rodičov majú žiaci z roka na rok lepšie a lepšie podmienky na učenie, ale aj voľnočasové aktivity. „Postupne sa zlepšuje vybavenosť kabinetov, technické a hygienické vybavenie školy. Pomôcky sa vymieňajú za modernejšie, čím umožňujeme tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Toto sa vo veľkej miere podarilo vďaka projektu Dajme deťom šancu získať vedomosti netradične, ďalšími projektmi a v neposlednom rade s pomocou zriaďovateľa. Stavebnými prácami pribudli dve nové kmeňové učebne a upravili sa ďalšie dve triedy tak, aby zodpovedali platnej legislatíve. Rekonštrukciou telocvične i sociálnych zariadení sme vytvorili pre našich žiakov prostredie, ktoré je adekvátne požiadavkam súčasnej spoločnosti. Osobné veci si žiaci môžu uložiť v nových pestrých skrinkách na chodbách. Každá učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Využívanie IKT je u nás súčasťou moderného vzdelávania,” pokračovala M. Torousová.

SKola dostala nove pocitace Bytca

Nezabudla venovať niekoľko slov aj Petrovi Koišovi. „Rukami učiteľa prejdú v živote stovky, ba tisícky žiakov. Na každom sa určitým spôsobom podpíše a platí to aj opačne. Je preto príjemné, keď aj po rokoch žiak na ulici pozdraví, prihovorí sa. O to krajší je pocit, keď sa do školy vráti s úmyslom podať pomocnú ruku.”

 

Hits: 534
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky