Výrub realizovaný v rámci jarnej údržby

Výrub realizovaný v rámci jarnej údržby

Výrub stromov BytčaVčera v rámci plánovanej jarnej údržby zrealizovali Technické služby mesta Bytča výrub smreka rastúceho na Hlinkovej ulici. Na nespokojnosť občanov s výrubom dreviny upozornil ako prvý na sociálnej sieti poslanec Kozák. Vysvetlil, že poslanci nie sú o výrube informovaný a odporučil občanom mesta obrátiť sa na odbor životného prostredia. V článku vám prinášame stanovisko vedúceho odboru životného prostredia Ing. Beníčka.

Uviedol: „V rámci jarnej údržby verejnej zelene na území mesta, bol na Ul. Hlinkovej naplánovaný a zrealizovaný výrub len jednej dreviny – smreku, rastúceho na poz. par. č. KN 1358 vo vo vlastníctve mesta. Výrub bol zrealizovaný, po posúdení jeho stanoviska, v teréne, zdravotného stavu a celkového habitusu, (odkrytý koreňový systém, umiestnenie a rast v návažke bývalého koryta rieky Petrovička v bezprostrednej blízkosti komunikácie a svojou výškou vysoko prevyšujúci priľahlé rodinné domy).”

“Drevina pri zhoršených poveternostných podmienkach javila známky nestability na vyvýšenom teréne zeleného pásu a reálne ohrozovala priľahlé nehnuteľnosti, najmä rodinný dom č. 664/4, ako aj obyvateľov pohybujúcich sa na komunikácií vedúcej popod drevinu. TSMB niekoľkokrát drevinu orezali nakoľko dochádzalo k poškodzovaniu zvodov a ríň dažďovej vody priľahlého rodinného domu. Mesto Bytča, vzhľadom na uvedené skutočnosti, bolo nútené vydať rozhodnutie na výrub predmetnej dreviny”.

Na otázku, či na mieste výrubu plánuje mesto výsadbu nových drevín uviedol: „ Náhradná výsadba bude vykonaná tak, ako každý rok podľa množstva vyrúbaných drevín na vhodných pozemkoch vo vlastníctve mesta (v roku 2014 to bolo 120 ks)”

„Drevo z výrubu bude použité pre potreby mesta, najmä pri vykonávaní stavebných a udržiavacích prác Technickými službami mesta Bytča.” – dodal Ing. Beníček.

Do redakcie nám prišiel list občianskeho aktivistu, ktorý na základe skutočností žiada o preskúmanie predmetnej veci hlavného kontrolóra mesta. Vo svojich bodoch žiada okrem iného aj o prešetrenie, akým spôsobom sa nakladá s drevnou hmotou vzniknutou pri výrube stromov. O stanovisku hlavného kontrolóra vás budeme informovať hneď ako bude známe.

strom
Predmetný strom, ktorý bol vyrezaný na základe sťažností obyvateľov ulice.
 

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky