Zlepšujeme život Bytčanov!

Zlepšujeme život Bytčanov!

zastupitelstvoMinulotýždňové zastupiteľstvo mesta Bytča malo, napriek dlhému programu, pomerne rýchly priebeh. Ten narušilo na konci niekoľko závažných skutočností, ktorých sa dotknem neskôr. Najskôr by som sa chcel venovať uzneseniam, ktoré prešli takmer bez pripomienok, a majú zásadný charakter na smerovanie Mesta Bytča. Dlhodobo hovorím o tom, že mesto by malo začať riešiť problémy koncepčne, s víziou na dlhú dobu. V tomto smere sa nám podarilo schváliť materiál, ktorý vyšiel z komisie Strategických činností a európskych záležitostí, ktorej predsedám.

Na základe neho v gescii našej komisie začneme prípravu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a tiež zmenu Územného plánu mesta Bytča. Do prípravy týchto dvoch strategických dokumentov budeme chcieť zapojiť čo najširšiu verejnosť. Keď sa nám to podarí, verím že do konca roka naštartujeme rozvoj mesta Bytča systematicky a plánovane a skončí sa obdobie chaotického prešľapovania na mieste.

Veľmi sa teším, že sme konečne prijali uznesenie, ktoré uľahčí život najmä našim spoluobčanom na invalidnom vozíku, ale verím že aj mamičkám s kočíkmi a všetkým seniorom. Upravíme totiž chodníky, a najmä nájazdy na ne tak, aby boli bezbariérové a navyše každá ďalšia výstavba, či rekonštrukcia chodníkov, či budov v meste, bude musieť byť robená podľa prísnych pravidiel, aby pre týchto ľudí nevznikali zbytočné bariéry.

Čo sa týka otvorenej zmluvy s Tezarom o prenájme tepelného hospodárstva, zostavili sme pracovnú skupinu, ktorá by mala v spoločnosti urobiť kontrolu a prísť s konkrétnymi výsledkami, ktoré, verím, budú viesť k zníženiu ceny tepla pre domácnosti.

Som nesmierne hrdý aj na to, že Mesto Bytča udelí v sobotu 23.5.2015, na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v sobášnom paláci v Bytči, čestné občianstvo generálovi Ivanovi Schwarzovi, Pavlovi Královi a Ondrejovi Šamajovi, pri príležitosti 70. Výročia skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Mesta Bytča. Všetci traja páni si to zaslúžia.

Som rád, že mestské zastupiteľstvo prijalo všetky tieto moje návrhy, vrátane umiestnenia retardérov pri vstupe do ZŠ Mieru, čím sa zabezpečí bezpečnosť prechodu detí do školy a zo školy, a ďakujem kolegom, ktorí sa s nimi stotožnili a prijali ich.

Svojim kolegom chcem poďakovať aj za to, že po rokoch podozrivého a pochybného porušovania stavebného zákona jasne ukázali, že s pochybnými a netransparentnými praktikami je v tomto meste koniec. Na stole sme totiž mali žiadosť na schválenie vecného bremena pre vodovodné a kanalizačné potrubie, ktoré bolo položené k stavbe realizovanej na súkromnom pozemku, v rozpore s územným plánom Mesta Bytča, a na ktorú bolo vydané stavebné rozhodnutie v rozpore s územným plánom. Rovnako sme mali hlasovaním v zastupiteľstve zakryť takého konanie aj pri dodatočnom povolení na umiestnenie elektrorozvádzača.

Bohužiaľ, pomerne jasná situácia vyvolala ostrú debatu. Niekoho vinou totiž môže konkrétny stavebník utrpieť finančnú škodu. Keď som bol zvolený za poslanca, verejne som deklaroval, že urobím všetko pre to, aby sa v meste dodržiavali zákony, dokonca som zložiť takýto poslanecký sľub. Nikdy by som preto nemohol zdvihnúť ruku a odhlasovať uznesenie, ktoré chce zakryť nezákonné konanie. Ak by som tak urobil, nemám čo v zastupiteľstve mesta Bytča robiť! Je mi naozaj ľúto, že rodina tohto stavebníka, môže utrpieť finančnú ujmu.

Rozhodne to však nebude preto, že poslanci odmietli legalizovať konanie, ktoré bolo v rozpore so zákonom. Situáciu je potrebné vyriešiť zákonnými možnosťami, napríklad legálnou úpravou územného plánu, a prípadnú škodu je treba vymáhať od toho, kto ju spôsobil. Na záver ešte raz zopakujem, nikdy nezdvihnem ruku za to, aby som svojim hlasovaním dodatočne odobril konanie v rozpore so zákonom. Pretože toto nie je jediný takýto prípad v našom meste, ktorý sa stal v priebehu uplynulých niekoľko málo rokov. Na druhej strane sa však pokúsim urobiť všetko pre to, aby sme situáciu vyriešili zákonnými možnosťami.

Michal Filek

Hits: 310
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky