Oslavy 140. rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru Bytča

Oslavy 140. rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru Bytča

Oslavy DHZ BytčaDňa 2.mája si Dobrovoľný hasičský zbor mesta Bytča pripomenul výročie 140.rokov od založenia .Deň začali l stretnutím členov DHZ Bytča pred hasičskou zbrojnicou, odkiaľ sa v sprievode presunuli na miestny cintorín položiť veniec na hrob zakladateľa DHZ Bytča Ladislava Tomboru a následne aj pred spoločný kríž za všetkých zosnulých členov. Potom nasledovalo spoločné stretnutie všetkých účastníkov osláv, vrátane prezidenta DPO SR p. PhDr. Ladislava Pethöho, ako aj riaditeľky OV DPO Bytča p. Evky Hladenovej.

Pred 13,00 hodinou sa slávnostní sprievod presunul v pochode, do ktorého hrala dychová hudba Hrabovčanka, pred kostol všetkých svätých, kde sa k sprievodu pripojil dekan bytčianskeho dekanátu p. Mgr. Dalibor Mišura a primátor mesta Bytča p. Miroslav Minárčik. Sprievod pokračoval námestím SR pred tribúnu, kde čakali aj občania mesta Bytča. Na námestí prebehla slávnostná svätá omša na počesť osláv 140.rokov od založenia DHZ Bytča, ako aj osláv sv. Floriána – patróna hasičov.

Po skončení slávnostnej svätej omši sa konalo posvätenie techniky, obstaranej z cezhraničnej spolupráce, ako aj techniky HaZZ Žilina z HS Bytča. Po posvätení bola predvedená ukážka zásahu pri dopravnej nehode profesionálnych hasičov z HS Bytča a záchranárov z Falck Záchranná – stanica Bytča.

Po skončení ukážky sa účastníci osláv, vrátane obyvateľov Bytče, presunuli do Domu kultúry. Začiatok patril predsedovi DHZ Bytča p. Jánovi Gärtnerovi, ktorý privítal všetkých hostí a prečítal históriu DHZ Bytča. Po ňom nasledoval príhovor primátora mesta Bytča p. Miroslava Minárčika, v ktorom sa poďakoval celému zboru DHZ Bytča a osobitne aj veliteľovi DHZ Bytča p. Petrovi Svetloššákovi, ktorému odovzdal Ďakovný list primátora mesta Bytča. Na oslavy bol pozvaný aj predseda Žilinského samosprávneho kraja p. Ing. Juraj Blanár, ale pracovné povinnosti mu to neumožnili. V jeho mene, pán primátor Miroslav Minárčik, prečítal list adresovaný DHZ Bytča, v ktorom sa poďakoval za pozvanie, za obetavú prácu a poprial všetko len to dobré do ďalších rokov.

Zúčastnených privítala aj starostka partnerského mesta Karolinka p. Márie Chovanečková, ktorá následne podpísala, v zastúpení veliteľa JSDH, prehlásenie o spolupráci s veliteľom DHZ Bytča p. Petrom Svetloššákom. Krátkymi príhovormi sa pripojili aj predstavitelia DPO SR a to prezident DPO SR p. PhDr. Ladislav Pethö ako aj riaditeľka OV DPO Bytča p. Evka Hladenová. 

Následne boli odovzdávané ďakovné a pozdravné listy, diplomy, medaile, plakety a propagačné materiály. Po oficiálnom skončení sa zúčastnení občerstvili na pripravených švédských stolov.

Oslavy DHZ Bytča

DHZ Bytča ďakuje mestu Bytča za možnosť využitia Grantového systému mesta Bytča a všetkým zúčastneným hosťom, obyvateľom mesta Bytča ako aj okolitým DHZ – kám ( DHZ Hliník nad Váhom, DHZ Malá Bytča, DHZ Hrabové, DHZ Hlboké, DHZ Mikšová, DHZ Veľké Rovné, DHZ Kotešová, DHZ Kotešová – Oblazov, DHZ Pšurnovice) ako aj partnerským DHZ – kám DHZ Púchov, DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov a v neposlednom rade JSDH mesta Karolinka, za účasť na oslavách 140. rokov od založenia DHZ Bytča.

 

 

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky