Naši zabití a padlí slovenskí vojaci z Bytčianskej kotliny

Naši zabití a padlí slovenskí vojaci z Bytčianskej kotliny

Padli bytčaniaNaše myslenie a kráčanie k temnu môže mať rôzne podoby. Tisov režim vyhlásil vojnu krajine ZSSR dva dni (22.6.1941) po začatí operácie Barbarossa. Už 24. júna 1941 motorizovaná Rýchla skupina prekročila slovensko-sovietske hranice. V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je toto obdobie bežne označované ako Veľká vlastenecká vojna. Našim vojakom síce chýbali samopaly, ťažké guľomety a mínomety, Hitler si mädlil ruky – na jeho ťažení proti “židoboľševizmu” sa predsa okrem Maďarov, Rumunov či Talianov zúčastňujú aj “akísi” Slovania. Ale si to aj odniesli, najviac, obete z mužov vykonávajúcich prezenčnú vojenskú službu a to ročníky 1919, 1920 a 1921.

V júli 1941 Rýchlu skupinu preformovali na Rýchlu brigádu. Tá mala už takmer 3 400 vojakov, ale iba 36 tankov. Veľký boj čakal brigádu pri ukrajinskom Lipovci 22. júla 1941. Straty boli značné: brigáda prišla o 75 mŕtvych, 167 ranených a 19 vojaci padli do zajatia alebo boli nezvestní, čo spravidla znamenalo, že prebehli na druhú stranu. Slováci obsadili Lipovec bez boja, pretože jednotky Červenej armády dostali rozkaz stiahnuť sa. Po bitke o Lipovec sa minister národnej obrany Ferdinand Čatloš rozhodol zreorganizovať všetky slovenské jednotky na východnom fronte do dvoch divízií – Rýchlej a Zaisťovacej. Veliteľom prvej sa stál plukovník Jozef Turanec, druhú dostal na povel plukovník Augustín Malár.

Padli bytčania
Generál Čatloš dekoruje slovenských vojakov v Poľsku.

Ťažké srdce mám však na niektorých našich historikov z bytčianska, najmä tých čo na okrúhle výročie týchto udalostí nezverejňujú ich mená nieto ešte na pamätných tabuliach umiestnia. Pre jedného podnetom môže byť, iba zmena počasia, pre druhého vojna na Ukrajine, ďalšieho možno pochopenie márnosti života – spomínajte na nich na mŕtvych všetkých vojen. Napokon aj ženevská konvencia nerozlišuje národnosť vojaka. Úcta je vždy len v našich rukách. Každý vojak z druhej svetovej vojny má právo na dôstojné pripomenutie. Pamiatka viac než na tisícky padlých bola už od roku 1945 potláčaná. Mená padlých sa nedostali ani na pomníky v ich rodných obciach či mestách. Zabití a padlí slovenskí vojaci z Bytčianskej kotliny v boji proti Zväzu Sovietských Socialistických Republik – Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik – jún 1941 až august 1944. Česť ich pamiatke!

1. strelník – vojak Anton BUBNÍK, Dlhé Pole, *1920
odvedený v r. 1940, + 13. 1. 1943, Ovruč

2. strelník –vojak Ondrej CIBULČÍK, Štiavnik , *1919
odvedený v r. 1940, +5. 2. 1943, Krasnodar

3. strelník – vojak Štefan DANIŠ, Bytča –Hliník, *1919
odvedený v r.1940, +14. 10. 1942, Kutajskaja

4. strelník – vojak Jozef DOBROŇ, Dolný Hričov, *1920
odvedený v r.1940, +9. 1. 1942, Ambrozijevka

5. desiatnik v zálohe Ján HODÚL, Veľké Rovné, *1919
odvedený v r.1939, +18. 9. 1942, Imeretinskaja

6. slobodník František JANDAČKA, Kotešová, *1920
odvedený v r. 1941, +4. 8. 1942, Kopceviči

7. strelník – vojak Milan KADORÍK, Veľké Rovné, *1920
odvedený v r.1940, +4. 2. 1943, Tochtomukaj

8. strelník – vojak Ján KOMPÁNEK, Dlhé Pole, *1920
odvedený v r.1941, +1. 10. 1943, Znamenka

9. strelník – vojak Štefan MAJTINEK, Bytča , *1920
odvedený v r.1940, +22. 5. 1942, Lučici

10 . strelník – vojak Pavol MIŠÍK, Dlhé Pole, *1919
odvedený v r.1940, +7. 12. 1942, Bezimjannoje

11. strelník – vojak Jozef NOVOTNÝ, Maršová- Rašov, *1921
odvedený v r.1943, +1. 6. 1944, nemecká Poľná Nemocnica Bolgrad, Besarábia

12. strelník – vojak Jakub PAIŠ, Petrovice *1919
odvedený v r. 1940, +25. 11. 1941, Kamenná Tuzlovka

13. strelník – vojak Ondrej PARČIŠ, Štiavnik *1919
odvedený v r. 1940, + 24. 1. 1942, Žitomír

14. slobodník Štefan RAPČÍK, Záriečie-Keblov- Svederník , *1920
odvedený v r.1940, . +27. 2. 1942, Ambrozijevka

15.rotmajster pechoty Vojtech SCHVARCZ, Bytča, *1915
odvedený v r. 1936, +30. 11. 1942, Bezimjannoje

16. strelník – vojak Justín ŠTAFFEN, Bytča, *1919
odvedený v r. 1939, +22. 7. 1941, Lipovec

17.slobodník Štefan ŠIŠO, Štiavnik, *1922
odvedený v r.1942, +30. 10. 1943, za obcou Ševčenko

18. strelník – vojak Imrich ŠUTARÍK, Dlhé Pole
*1920 odvedený v r.1940, +28. 10. 1942, Bezimjannoje

19. strelník – vojak Marek VIŠŇOVSKÝ, Bytča – Hliník, *1920
odvedený v r.1940, +28. 2. 1942, Gomeľ

Padlí Bytčania

Spracované: Bytča, 13.2.2013
Vojenská história – použité historické názvy- ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Zdroje: ÚPN
Vojenský historický ústav v Bratislave, fond (f. ) MNO, f. Zaisťovacia divízia, f. Rýchla divízia.
Iné zdroje.

 

 

Hits: 877
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky