Bez falošných úsmevov

Bez falošných úsmevov

Branislav Šušolík

Dnes sa Vám v článku prihováram ako šéfredaktor tohto internetového magazínu. Ako Váš poslanec a kandidát na poslanca v komunálnych voľbách 2018. Rovnako, ako v roku 2014, kedy som sa vďaka Vašim hlasom stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Bytči. Mohol som začať plniť svoje poslanecké povinnosti tak, ako poslanec má. Ako predsedovi a členovi podnikateľskej komisie mi prešli rukami mnohé Vaše žiadosti; verím, že s mojou prácou ste boli spokojní.

Každý, kto vstupuje do politiky, by mal mať svoje vízie, predsavzatia a podľa môjho názoru by si v prvom rade mal za nimi stáť. S tým som do komunálnej politiky vstupoval aj ja. Mojou hlavnou zásadou je správať sa k mestskému majetku tak, ako sa správame k vlastnému majetku doma. Doma sa predsa snaží byť každý tým najlepším gazdom. Aj preto je povinnosťou poslanca snažiť sa mestský majetok zveľaďovať a pri jeho nakladaní rozmýšľať tak, aby to bolo čo najprospešnejšie pre jeho obyvateľov – nie pre vyvolených jednotlivcov.

Podnikateľskej komisii, ktorej som bol predsedom, sa podarilo niekoľko zásadných krokov pri ozdravení správy a ochrane majetku mesta. Tým najzásadnejším je prijatie VZN o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča (nájdete ho tu). Podarilo sa nám prijať nariadenie, vďaka ktorému sú určené presné pravidlá pri narábaní s majetkom mesta. A aj vďaka tejto norme majú dnes napríklad základné školy viac finančných prostriedkov z prenájmu svojho majetku, je presne definovaný cenník a spôsob využívania mestského majetku. Ďalším zásadným dokumentom bolo prijatie VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb. A mnoho ďalších nariadení (nájdete ich tu), ktoré skvalitňujú život občanov Mesta Bytča.

Žiaden z týchto krokov by sa nám však nepodaril bez úzkej odbornej spolupráce s vedúcim oddelenia správy majetku, Ing. Kotešovským, a ďalšími zamestnancami Mestského úradu v Bytči. Za túto spoluprácu by som sa rád v mene celej podnikateľskej komisie – ako jej predseda – poďakoval.

Poslanec má pracovať pre obyvateľov

Za štyri roky som ja sám, ale hlavne s ďalšími poslancami, predložil množstvo poslaneckých návrhov. Niektoré sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca – len z tých posledných spomeniem nové detské ihrisko na Thurzovej ulici, rekonštrukciu detského ihriska na Úvaží. Za kľúčové však považujem zlepšenie informovanosti občanov mesta. Preto som ešte v auguste 2016 predložil na schválenie poslanecký návrh na zriadenie Bytčianskych novín. Návrh v mestskom zastupiteľstve tesná väčšina poslancov podporila, žiaľ pán primátor uznesenia o zaregistrovaní novín na ministerstve nevykonal. Na noviny neboli pridelené v dvoch nasledujúcich rozpočtoch žiadne finančné prostriedky. Osobne sa domnievam, že zo strany vedenia mesta nie je ochota na takýto druh informovanosti občanov. Teší ma však fakt, že cesta je pripravená – už je potrebná iba vôľa.

thurzova ihrisko

Veľa návrhov však nenašlo pochopenie u kolegov poslancov. Rozumnú a racionálnu odpoveď na otázku, prečo niektorí poslanci nesúhlasia napríklad s revitalizáciou územia na Úvaží, alebo s riešením otázky tepelného hospodárstva v meste, som nenašiel. Každý háji iné záujmy občanov a niekomu sa zdá revitalizácia územia “na Úvaží” ako zlý a zbytočný nápad a radšej by tam videl novú výstavbu. 

Vízie na ďalšie štyri roky

Prax ukazuje, že aj to, na čom sa poslanci zhodnú a odsúhlasia finančné prostriedky, sa nie vždy zrealizuje podľa predstáv a požiadaviek občanov. Viem, že veľa zrealizovaných projektov potrebuje ešte vylepšiť, zmeniť. A hlavne veľa projektov je ešte treba realizovať. Aj preto chcem vo svojej poslanechej práci pokračovať. Naďalej hájiť záujmy čestných a slušných ľudí. Počas volebného obdobia rukami poslancov prejde veľké množstvo návrhov a ja chcem podporiť každý, ktorý bude mať zmysel a bude pre dobro nás – občanov. A tak sa podieľať na zdravom rozvoji nášho mesta. 

Najdôležitejším bodom mojej poslaneckej práce aj naďalej zostáva komunikácia a informovanosť občanov. Tak, ako to bolo doteraz, pretože len tak môžem presadzovať Vaše záumy. Tak ako ja, tak aj stránka bytcan.sk je tu vždy pre Vás.

 

Mesto Bytča je mestom všetkých jeho občanov.

 

Hits: 290
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky