Časť rozpočtu pohltia obedy zadarmo

Časť rozpočtu pohltia obedy zadarmo

obedy zadarmo

Na poslednom Mestskom zastupiteľstve v apríli 2019 poslanci schválili rozpočtové opatrenie 3/2019, v ktorom odsúhlasili zvýšenie prostriedkov na školské stravovanie. Týmto opatrením tak mesto reaguje na tzv. „sociálny balíček“ – zákon, ktorý schválil parlament. 

S účinnosťou od 01. 01. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, sa poskytuje dotácia od januára 2019 a pre žiakov sa bude poskytovať od 1. septembra 2019. Školské jedálne v spolupráci s mestom a so základnými školami urobili predbežný prieskum o záujme stravovania (formou dotazníka) a následne na základe výsledkov predložili požiadavku Mestskému zastupiteľstvu na navýšenie finančných prostriedkov. Školské jedálne je potrebné dovybaviť personálne, ale aj materiálovo.

Schválený rozpočet

Školskú jedáleň mieru posilní na plný úväzok kuchárka a pomocná kuchárka, ŠJ E. Lániho kuchárka s plným úväzkom a pomocná kuchárka na skrátený úväzok. Ich mzdy sú započítané v bežných výdavkoch rozpočtu.

Bežné výdavky: 26 480 € (započítané: mzdy + odvody, doplnenie jedální nábytkom – stoly + stoličky, kuchynské pomôcky– taniere + príbory, pracovné oblečenie, energie, čist. prostriedky)

Kapitálové výdavky: 42 920 € (v tom: ŠJ mieru: konvektomat, umývačka riadu, kotle, sporák, ŠJ E.Lániho: konvektomat, umývačka riadu, panvica, výdajný terminál).

Nedostačujúce kapacity

Aby školské jedálne naplnili ustanovenia zákona a zabezpečili výdaj stravy všetkým stravníkom, bude potrebné rozšíriť kapacity jednotlivých jedální. ŠJ mieru zaberie uvoľnené priestory po CVČ, ŠJ E.Lániho však potrebuje vytvorenie nového výdajného okna a celkové rozšírenie už aj tak nepostačujúcej jedálne.

Aj preto poslanci vyčlenili finančné prostriedky vo výške 10 000 € na projektovú dokumentáciu – rozšírenie priestorov ŠJ E.Lániho a Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ pracuje na projekte prístavby jedálne. Po jej vypracovaní budu musieť poslanci opäť hľadať finančné prostriedky na jej realizáciu.

Štátne orgány zatiaľ žiadnu finančnú pomoc na vybavenie (bežné či kapitálové výdavky) doteraz nevyčlenili. Ministerstvo PSVaR SR pripravuje preškolenie uchádzačov o pomocné kuchárky a taktiež bolo avizované, že by mali prispieť 60 € na jednu pracovnú silu.

 

Zdroj foto: aktuality.sk

Hits: 329
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky