Za smeti si priplatíme, interval vývozu sa predĺži.

Za smeti si priplatíme, interval vývozu sa predĺži.

Mesto Bytča na svojej internetovej stránke zverejnilo oznam o zmene intervalu vývozu komunálneho odpadu. Informuje v ňom, že s platnosťou od 1.1.2021 sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža z rodinných a bytových domov. V praxi to znamená, že sa komunálny odpad bude vyvážať každý druhý týždeň.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, schválili poslanci na svojom poslednom zasadaní 14.12.2020.  Schváleniu tohto VZN však predchádzalo schvaľovanie VZN 12/2020, ktoré mení a dopĺňa VZN a č. 8/2019 z 25. septembra 2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje výšku poplatku, ľudovo povedané “za smeti”.

Za smeti si priplatíme, intenzitu vývozu však znížime

Od 1.1.2021 platí nielen zníženie intenzity vývozu komunálneho odpadu, ale aj zvýšenie poplatku za jeho odvoz a likvidáciu. Poplatok je stanovený na 30,06€/osoba  a vzrastie tak o necelé 3€. Ak by poslanci nepristúpili k zmene intenzity vývozu na dvojtýždňovú, mohlo sa to dotknúť občanov oveľa viac a cena za vývoz by vzrástla až do výšky 36,92€/osobu.

Prečo poplatky rastú?

V okolitých mestách sa poplatky “za smeti” zvyšovali priebežne každý rok, pre obyvateľov nášho mesta zostával poplatok od roku 2013 nezmenený. Na začiatku roku 2019  však nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. zo  6. novembra 2018, ktoré stanovuje výšku sadzieb poplatkov za uloženie odpadov podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Poplatok vzrástol z úrovne 17€/osoba na 27,30€/osoba, zvýšenie predstavovalo cca 71,43 % oproti roku 2019. Len vďaka vysokej vytriedenosti  nebolo zvýšenie poplatku oveľa dramatickejšie. Na obrázku môžete vidieť sadzby za príslušné roky. Podľa posledných informácií z rokovania mestského zastupiteľstva, sme už dokonca na úrovni vytriedenosti 51%.

tabulka zvysovania ceny za komunalny odpad Bytca

Zvýšenie poplatku za vývoz odpadu tento rok ovplyvnilo nielen Nariadenie vlády SR, ale aj dodatok od spoločnosti T+T Žilina, ktorá má platnú zmluvu s mestom na odvoz a likvidáciu odpadu. Tá podľa slov primátora predložila mestu v decembri dodatok zmluvy o navýšení poplatkov za odvoz netriedeného odpadu. Hlavným dôvodom navýšenia je zrušenie skládky v Mikšovej a potreba vyvážať odpad až na skládku do Žiaru nad Hronom.

Búrlivá diskusia

Schváleniu VZN predchádzala dlhá diskusia. V nej poukázali poslanci na už teraz preplnené nádoby na odpad, najmä na sídliskách. Daná situácia sa bude podľa slov zástupcu primátora riešiť. Keď bude potreba, buď zvýšením počtu kontajnerov, alebo navýšením ich kapacity. Poslanci poukázali na potrebu kontroly množstva vyvozeného odpadu prostredníctvom váženia zberných áut. Poslanci chcú iniciovať prieskum trhu s možnosťou nájsť nového zmluvného partnera na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

“Nad všetkým je ochrana životného prostredia. A ja si určite nemyslím, že 30€ na osobu deleno 365 dní  je nejaký závažný poplatok, ktorý by mal ohroziť živobytie rodiny. Lebo to, čo je nad všetkým, je ochrana životného prostredia. A ako je to priorita pre mňa, tak by mala byť aj pre všetkých občanov. A keď sa teda navrhuje dvojtýždňová lehota, nakoniec poslanci budú rozhodovať o tom, aká bude intenzita vývozu a tým aj poplatok. Ale ja som za to, aby tí ľudia trošku rozmýšľali, aby k tomu pristúpili. Dobre, dajme im poplatok 10€ a viete čo budú robiť? Aj tak tak to budú hádzať všetko naraz a my s tým budeme mať len trápenie. Takže z časti musia občania aj niečo znášať. A my sme urobili všetky veci Vám, ako servis pre zastupiteľstvo, čo sme Vám mohli len pripraviť, aby ste rozhodli dobre, správne. Ale správne je v poriadku aj navýšenie, alebo urobiť opatrenia, keď to má rácio.” – poznamenal v jednom zo svojich príspevkov primátor Ing. Minárčik

“Hľadali sme riešenia, aby sme poplatky nezvyšovali. Neviem kde, dneska som čítal, na 34€ ide nejaká dedina a  každé dva týždne berú už x rokov Takže zasa sa až netlačme troška tým ľuďom až tak. Musíme toto mesto riadiť ekonomicky výhodne a nemôžeme dotovať odpady. Zo zákona musia všetky poplatky znášať občania.” – dodal primátor.

Po viac ako hodinovej diskusii poslanci nakoniec odhlasovali dvojtýždňový interval vývozu, vďaka ktorému sa poplatky zvýšia len minimálne. Zvukový záznam z mestského zastupiteľstva si môžete vypočuť tu.

Cesta? Triedenie!

Áno, jediná cesta, ktorou je možné znížiť poplatky za odvoz komunálneho odpadu, je ešte dôslednejšie triedenie. To je dôležité nielen pre ochranu nášho životného prostredia,  ale aj pre zníženie, prípadne udržanie ceny za vývoz. Čím viac vytriedime zmesový komunálny odpad, čím menej ton uložíme na skládku, tým menej budeme platiť.  Ak by sme sa v roku 2021 dostali na vyššiu úroveň vytriedenia, existuje predpoklad, že by sa ceny “za smeti” mohli znížiť. Samozrejme, ak zo strany T+T opäť nedôjde k navýšeniu cien, tak ako minulý rok.

Kam s odpadom?

Častým dôvodom nespokojnosti obyvateľov rodinných domov je skladovanie vriec s vytriedeným odpadom. Jednoducho chýbajú miesta, kam by bolo možné vytriedený odpad vysypať a nečakať tak na zvoz. Aj preto sme sa na zastupiteľstve dohodli, že budeme hľadať nové miesta, kam by sa dali umiestniť veľkokapacitné nádoby. Nielen v meste, ale aj v jeho mestských častiach. Tak, aby sme boli čo najviac nápomocní občanom pri triedení odpadu a teda pri ochrane našej prírody. Už pred zastupiteľstvom som navrhol pridať jedno stojisko na Hlinkovu ulicu, pre obyvateľov priľahlých ulíc. Rovnako primátor mesta hovoril o posilnení zberných nádob na sídliskách. Spoločne sme sa zhodli na potrebe budovať ďalšie polopodzemné kontajnery, nakoľko ich vývoz je menej náročný na intenzitu vyvážania, keďže obsahujú hmotnostné senzory a vyvážajú sa len vtedy, keď je to potrebné.

Je možné hádzať odpad do nádob kdekoľvek v meste?

Keďže systém platenia “za smeti” je v celom meste rovnaký, svoj  vytriedený odpad môžete hodiť do ktorejkoľvek zbernej nádoby v meste. Na strane druhej, ak už je nádoba plná, treba hľadať inú a nenechávať vrecia vedľa kontajnerov. A hlavne sa riadiť tým, ako správne odpad triediť.

Za smeti si priplatíme

Príklad nesprávneho triedenia, kde v kontajneri na kompozitné obaly je vyhodený aj komunálny odpad.

Hits: 1553
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

1 názor na “Za smeti si priplatíme, interval vývozu sa predĺži.”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky