Mesto investuje do obnovy futbalového areálu takmer 200 000€

Mesto investuje do obnovy futbalového areálu takmer 200 000€

Na poslednom minuloročnom decembrovom mestskom zastupiteľstve 14.12.2020 schválili poslanci na návrh primátora mesta zámer zriadenia Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) pri MFK Bytča. Na rokovaní rovnako primátor informoval o vstupe súkromného investora do futbalového klubu a predložil schematické vizualizácie úprav futbalového štadióna tak, aby spĺňali podmienky pre zriadenie ÚTM. Investície súkromného investora majú byť podľa schváleného uznesenia predložené na samostatné rokovanie.

Na mimoriadnom zastupiteľstve 30.03.2021 schválili poslanci realizáciu investičnej akcie rekonštrukcie športového areálu MFK Bytča vo výške 145.000,- €. Investícia bola vyčlenená na úpravu a modernizáciu plôch tak, aby spĺňali podmienky pre ÚTM. Podľa zmluvy o dielo uverejnenej na stránke mesta sa jedná o opravu hlavnej tribúny (oprava povrchov, podlahy, nátery, konštrukcie, obklady), parkovisko (zvislé, vodorovné konštrukcie komunikácie, izolácie), demolácia oválu (zemné práce a dodávky), oporný múr, terénne úpravy (zvislé kompletné konštrukcie,  komunikácie).  Zmluva o dielo bola uzavretá 26.04.2021 s firmou ROSSETA z Terchovej.

Futbalový štadión Bytča

Fotografia stavu realizácií z 30.3.2021

Podľa slov primátora je toto prvá etapa rekonštrukcie futbalového areálu a refinancovanie, či financovanie ďalších prác bude závisieť aj od prostriedkov, ktoré sa podarí získať od štátu. 

Na poslednom zastupiteľstve 29.04.2021 poslanci schválili uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov vo výške 40.000,-€. Tieto prostriedky by mali byť použité na zhotovenie kovovej tribúny, ktorá nahradí vyhorené kabíny a zakúpenie 370 ks lavíc, ktoré nahradia drevené lavice na veľkej tribúne.

Futbalový štadión Bytča

Fotografia stavu realizácií z 30.3.2021

Situacia - futbalový štadión Bytča

Situácia rekonštrukcie štadiónu

Hits: 174
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky