História pečate

História pečate

kBytča - história pečateNajstaršia priama písomná zmienka o Bytči je z roku 1234, avšak počiatky osídlovania bytčianskej kotliny nepochybne siahajú do skoršieho obdobia. Od začiatku 14. storočia mala Bytča postavenie mesta, aj keď oficiálne sa za mesto môže považovať až od roku 1378, kedy sa na dochovaných listinách oficiálne tento štatút používa…

Od tohto roku sa predpokladá činnosť mestskej rady ktorá je nemysliteľná bez symbolu pečate. Žiaľ počas 14.-16. storočia sa nedochovala žiadna písomnosť na ktorej by bol vyobrazený symbol pečate. Mohol to byť symbol farského kostola, ktorého zasvätenie Všetkým svätým je doložené v roku 1392, avšak tieto domnienky neboli nikdy potvrdené ani vyvrátené. Najstarší odtlačok pečate pochádza zo 16.9.1560 na ktorom je zobrazený sv. Jozef Pestún zahalený do plášťa, držiaci v pravej ruke pútnickú palicu, druhú ruku má opretú o bok, stojaci na podstavci.

Zaujímavosťou je že na pečati bol vyobrazený práve sv.Jozef a nie farský kostol. Predpokladá sa že sa tak stalo kvôli tomu, že zámocká kaplnka bola zasvetená práve tomuto svätcovi.

pecat1877 Vyobrazenie sv.Jozefa sa počas rokov samozrejme málinko menilo. V 17. storočí je vyobrazený už s glorilou a vo výške hlavy je po stranách zobrazená hviezda a polmesiac, ako aj písmena S a I. V ľavej ruke drží pílu a v pravej knihu. V 19. storočí sa menia písmená na S a J (Sanctus Josephus).

(Na obrázku otlačok pečate z roku 1877)

Novodobé pečatidlo sa datuje do rokov 1939-1940 a vzniklo na návrh akademického sochára Stanislava Bíroša. Znak sa používal na oficiálnych pečatidlách mesta počas prvej Slovenskej republiky a následne po skončení druhej svetovej vojny. V strede okrúhlej pečate bol vyobrazený zámok z bočného pohľadu, umiestnený nad riekov a namiesto vchodu je znázornený sv.Jozef s gloriolou a šikmo položenou pílou. Po ľavej strane jeho hlavy je zobrazané písmeno S a po pravej J (Svätý Jozef). Nad vežami zámku je vyobrazený polmesiac a hviezda. Práve na tomto znaku prestáva byť dominantným symbolom práve sv.Jozef a stáva sa ním zámok.

 - História pečate Po nástupe komunizmu a vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu nebolo používanie erbu pre vtedajšiu garnitúru podstatmým. Zlom nastal až na začiatku 80-tych rokov kedy sa rozhodlo vedenie mesta znova osloviť akad. sochára Stanislava Bíroša s požiadavkou o vypracovanie symbolu mesta. Nový erb sa začal používať v máji 1983. Samozrejmosťou však bolo, že na erbe nemohol byť vyobrazený svätý a preto bol znak značne zjednodušený. Miesto kruhu s vyobrazením sv. Jozefa bol nakreslený vchod do zámku, zachované bolo vyobrazenie zlatej hviezdičky a polmesiaca. (Na obrázku vyobrazený erb Bytče na známke vydanej v roku 1990)

 

V súčastnosti je hlavným znakom aj naďalej strieborný bytčiansky zámok, položený do zeleného štítu s modrou riekou. Namiesto vchodu je vyobrazený zelený terč v ktorom je strieborná hlava sv. Jozefa so zlatou gloriou okolo hlavy. Zlaté sú aj nápisy S a J, rovnako ako píla. Nad vežami zámku je na ľavej strane zobrazený zlatý polmesiac a na pravej strane zlatá hviezda.

 

V súčastnosti používaný erb

V súčastnosti používaná vlajka mesta

 - História pečate

 - História pečate

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky