Bytča oslávi 780 rokov prvej písomnej zmienky

Bytča oslávi 780 rokov prvej písomnej zmienky

Mesto Bytča oslávi prvú písomnú zmienkuMesto Bytča oslávi 780-te výročie prvej písomnej zmienky. Preto mesto v spolupráci so ŽSK pripravilo pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta v sobotu 28.6.2014 bohatý kultúrny program. Môžete navštíviť svätú omšu celebrovanú generálnym vikárom Ladislavom Stromčekom, alebo si na námestí pozrieť bohatý kultúrny program. V Dome kultúry budú v rámci osláv ocenené osobnosti mesta Bytča. 

Prvá písomná zmienka, v ktorej sa hovorí o Bytči (terra Bycha) pochádza z roku 1234. Dokazuje nielen osídlenie Bytčianskej kotliny, ale aj existenciu hradného panstva. V čase vzniku listiny teda existoval aj hrad, ktorý patril nitrianskemu biskupstvu. Archeologický výskum však dokazuje už osídlenie v staršej dobe kammenej, eneolite, mladšej dobe bronzovej, v halštatskej, laténskej a rímskej dobe. Osídlenie kontinuitne pokračovalo i v predveľkomoravskom období. Územie patrilo do Nitrianskeho kniežatstva, resp. k ranofeudálnemu štátu Mojmírovcov. Pamiatky materiálnej kultúry svedčia o historickom osídlení aj v poveľkomoravskej dobe. Je pravdepodobné, že územie patrilo po páde Veľkej Moravy k vratislavskej diecéze a dŕžave Piastovcov. Od druhej polovice 11. stor. sa stalo trvalou súčasťou uhorského kráľovstva a z cirkevnej stránky nitrianskeho biskupstva. Toto zostalo majiteľom Bytče až do polovice 15. stor.

Na tejto skutočnosti nič nemení okolnosť, že po odchode Tatárov udelil Belo IV. nejaký majetok v Bytči bánovi Filipovi /Fyle/. Jedinú vážnu zmenu v držbe Bytče znamenali roky 1300 – 1321, keď sa majetkov nitrianskeho biskupstva a značnej časti Považia zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Ako zemepánske mestečko podliehala majiteľom Bytčianskeho panstva. Zložitejšie boli vlastnícke vzťahy v 15. stor. a v prvej polovici 16. stor. Vo vlastníctve Bytče sa vystriedalo niekoľko feudálnych pánov, podľa toho, kto nadobudol prevahu, alebo kto sa dostal do milosti alebo nemilosti u panovníka. Tak sa Bytče postupne zmocnili Ján Podmanický, Peter Kostka a Rafael Podmanický. Nárok na mesto mali však aj jeho legitímni majitelia Imrefiovci. V r. 1563 získal za 17000 zlatých do tretej generácie hrad Hričov a značne poškodený starý zámok v Bytči spolu s panstvom a mestom František Thurzo. Thurzovci užívali Bytču až do r. 1627. Za ich éry sa Bytča stala centrom kultúry a vzdelania.

Bytča oslávi prvú písomnú zmienku

plagát:

 

Hits: 602
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky