Čo znamenajú pre kresťana Vianoce?

Čo znamenajú pre kresťana Vianoce?

Čo pre nás znamenajú vianoceMožno sa častokrát pýtame, čo pre nás znamenajú Vianoce? Je to čas odpočinku, pokoja alebo naopak rušných dní príprav a nakupovania? Každý si pod pojmom Vianoce predstavuje niečo iné. Keby sme sa niekoho spýtali, čo má na tomto sviatku najradšej alebo naopak, čo nemá rad, odpovede by boli  rozdielne.

Pre jedných je to obdobie, ktoré nepovažujú za odlišné od ostatných. Je to pre nich možno obdobie, keď nemusia navštevovať školu, či isť každé ráno do práce. Sú to pre nich sviatky, ktoré sú spojené s nakupovaním, upratovaním, pečením koláčov a vyberaním darčekov pre svojich blízkych. Možno ani nevedia, prečo sa obdarúvajú, alebo prečo sú v týchto dňoch na seba všetci milí.

Narodenie Spasiteľa

Je to preto, lebo si niekto vymyslel tieto sviatky? Odpoveď na túto otázku nám už dal svätý Ján evanjelista: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.” Vianoce je obdobie, kedy si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý prišiel na tento svet ako malé nevinné a bezbranné dieťa. Narodil sa v malej maštaľke v meste Betlehem, ktoré by sme mohli do slovenčiny preložiť ako Dom chleba.

Malý Ježiško prišiel na tento svet, aby nás zmieril s naším Nebeským Otcom, aby zmazal naše hriechy a zachránil nás od večnej smrti. Betlehemské dieťa, ktoré ležalo v jasličkách pri sv. Panne Márii a sv. Jozefovi, prišlo medzi nás, aby nás obdaroval Božím pokojom.

Pre všetkých ľudí, zvlášť pre kresťanov, je obdobie celých Vianoc obdobím pokoja, radosti a veľkej lásky, pretože si nepripomína len narodenie Božieho Syna na tento svet, ale našou najväčšou snahou by malo byť, aby sa Ježiš Kristus narodil v našich srdciach. Keď nebudeme nosiť Krista v centre našej osobnosti, nikdy nebudeme naplnený Božím pokojom a Božou láskou.

Nemali by sme spájať tieto dni s nepokojom z každodenného unáhleného konania, ale mali by sme sa pozastaviť a rozjímať nad týmto veľkým Božím tajomstvom.

Bytčan.sk - Vianoce | Zdroj obrázka:

Spýtajme sa sami seba, či si uvedomujeme, prečo prišiel Kristus na tento svet? Prečo sa Boh stal človekom? Všetko sa stalo z jeho Lásky, ktorej rozmer si nedokážeme ani predstaviť. Preto by sme sa mali aj my snažiť, zvlášť v tomto období, roznášať lásku a pokoj všade okolo seba. Pomôcť tým, ktorí nemajú odkiaľ čerpať tieto hodnoty, tak ako to aj Kristus urobil pre nás.

Nechajme malému Betlehemskému dieťaťu priestor, aby mohol pretvárať naše srdcia, myšlienky i skutky. Nech je obdobie Vianoc pre všetkých spájané s touto radostnou zvesťou, že sa Kristus nenarodil len na tento svet, ale že sa narodil pre jedného každého z nás, aby sme pociťovali jeho veľkú Lásku, Radosť a Pokoj. Toto Evanjelium si však nemôžeme nechať len pre seba, ale mali by sme ho šíriť všade okolo seba svojimi skutkami, aby naši blízki a priatelia videli cez nás narodeného Ježiška v jasličkách.

Vaši veriaci z Bytče

Hits: 534
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

redakcia

redakcia

Tento článok bol pridaný ako príspevok našich čitateľov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky