VYNOVENÉ PRIESTORY V MŠ DOSTOJEVSKÉHO UŽ V PLNEJ PREVÁDZKE

VYNOVENÉ PRIESTORY V MŠ DOSTOJEVSKÉHO UŽ V PLNEJ PREVÁDZKE

Mesto Bytča ukončilo rekonštrukciu materskej školy na Ul. Dostojevského a odovzdalo objekt do užívania.  Rekonštrukcia trvala od novembra 2019, stavebné práce boli ukončené v mesiaci máj 2020. ,,Hlavné aktivity spočívali v realizácií opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu. Od rekonštrukcie očakávame úsporu energie a celkové zvýšenie komfortu užívania tohto predškolského zariadenia,“ uviedol primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia poskytlo mestu nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 995 271,49.-€, s 5% spoluúčasťou mesta Bytča.

V rámci prác bolo vykonané zateplenie uvedených troch objektov, výmena okien, zateplenie striech, zriadenie novej plynovej kotolne, výmena teplovodu, výmena všetkých vykurovacích telies, dodanie a montáž bojlerov na prípravu teplej vody, montážnych solárnych panelov na ohrev vody, dodanie a montáž dvoch plošín pre imobilných, oprava elektroinštalácie, výmena svietidiel a ostatné stavebné práce.

Mesto okrem 5 % spoluúčasti na projekte, dofinancovávalo MŠ Dostojevského z vlastných  prostriedkov na stavebné práce, ktoré neboli súčasťou projektu, ako i na maliarské práce, inštaláciu žalúzii a to spolu vo výške 73 990.-€ s DPH.

V máji bol areál MŠ Dostojevského odovzdaný do užívania. Od 1. júna išiel do prevádzky pavilón A a v júli pavilón B.

Škôlku sme navštívili pred týždňom. Porozprávali sme sa aj riaditeľkou MŠ Dostojevského Zuzanou Rumanovou o jej dojmoch. „Momentálne, čo sa týka úspor energií samozrejme ešte posúdiť neviem, ale panely inštalované na strechách budov na ohrev vody sú dostačujúce. Je citeľné aj zateplenie budov, v lete nie je také teplo v triedach a keď boli chladnejšie dni, nemali sme v triede zimu. Veľmi si chválim trojkomorové okná, pri ich zavretí nie je počuť z vonku žiadny zvuk. Som spokojná aj s vymaľovaním všetkých interiérových priestorov. Farba fasády je robená farbami čistých línii, čo sme sa snažili preniesť aj do farieb v interiéri budov. Vynovenej škôlke sa tešia deti, ale najmä pozitívnu odozvu sme mali od samotných rodičov,“ povedala v závere riaditeľka MŠ Dostojevského.

Pani riaditeľka ďalej uviedla, že nie každé mesto sa môže pochváliť takou materskou školou ako máme my.

Vyjadrila uznanie a poďakovanie primátorovi Miroslavovi Minárčikovi za jeho osobné úsilie urobiť všetko pre to, aby sa naše deti cítili v materskej škole ako doma.

Realizáciou diela, rekonštrukcií objektov v areáli MŠ Dostojevského bolo zabezpečené zaradenie objektov do triedy A a A1, čo v budúcnosti prinesie nemalú úsporu energie ohľadom vykurovania objektov a prípravy teplej úžitkovej vody.

Odkaz na článok: TU

Hits: 654
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky